Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?

Du kan få høyere pensjonsutbetaling

Fra 1. januar 2021 endres innskuddspensjonsloven, slik at alle ansatte som jobber i private virksomheter – og har innskuddspensjon – får en egen pensjonskonto. Finansforbundet er ett av seks forbund i YS som har inngått avtale med Nordea Liv og vil gjennom «YS Pensjon» tilby bærekraftig pensjonssparing for medlemmene til en svært god pris.

YS-leder Erik Kollerud og administrerende direktør i Nordea Liv, Hans-Erik Lind.

“Med fullmakter fra titusener av YS-medlemmer har
YS Pensjon en solid forhandlingsstyrke”

Vigdis Mathisen, leder i FinansforbundetVigdis Mathisen

Ordningen med egen pensjonskonto kan gi deg som har innskuddspensjon en bedre pensjon ved at du får større råderett over egen pensjon. Det betyr at du kan selv bestemme hvem som skal forvalte din pensjon og hvordan pensjonskapitalen din forvaltes.

Arbeidstaker bestemmer selv forvalter

Den nye pensjonskontoen er personlig og skal følge deg gjennom hele arbeidslivet. På denne kontoen skal din arbeidsgiver «fylle på» innskuddspensjonen som gjelder for den jobben du til enhver tid har.

Når pensjonskontoen opprettes 1. februar, skjer det hos den arbeidsgiveren du har på det tidspunktet. Pensjonssparingen vil da forvaltes av den leverandøren arbeidsgiver velger. Det nye med egen pensjonskonto er at du selv kan velge hvem som skal forvalte den. Du kan la pensjonskontoen bli hos arbeidsgiver eller flytte pensjonskontoen din til en annen leverandør hvis du får bedre betingelser der.

Tidligere lovverk ga dårligere utbetaling

Frem til i dag har du vært nødt til å bruke den pensjonsleverandøren som din arbeidsgiver har valgt. Ved bytte av jobb har du måttet «begynne på nytt» med opptjening hos en annen pensjonsleverandør gjennom den nye arbeidsgiveren. For det gamle arbeidsforholdet har du fått et pensjonskapitalbevis. Mange sitter derfor med en rekke pensjonskapitalbevis, som har både årlige gebyrer og høye forvaltningskostnader. Da blir pensjonsutbetalingen mye lavere enn den kunne vært. Nå samles alt på samme pensjonskonto med én forvalter.

Gunstig medlemspris

Forvaltningskostnadene vil ha stor innvirkning på sluttpensjonen din. Som enkeltperson er det vanskelig for deg å forhandle frem en gunstig forvaltningsavtale. For å få større handlingsmakt har seks YS-forbund nå gått sammen i YS Pensjon og fremforhandlet en meget god pris for deg som er medlem gjennom en nyopprettet avtale med Nordea Liv.

Starter i 2021

Etter nyttår vil Finansforbundet lansere det nye medlemstilbudet som innebærer plassering av pensjonskontoen hos Nordea Liv til medlemspris. Ordningen trer i kraft fra 1. februar 2021 og gjelder medlemmer som har innskuddspensjon. Finansforbundet vil i den forbindelse be hvert enkelt medlem som benytter tilbudet, om å gi Finansforbundet / YS Pensjon fullmakt til å bestemme forvalter for medlemmenes pensjonskonto.

– Med fullmakter fra titusener av YS-medlemmer har YS Pensjon en solid forhandlingsstyrke, og de kan når som helst flytte medlemmers pensjonsformue hvis en konkurrent skulle gi enda bedre betingelser, understreker forbundets leder. Hun kan også opplyse at det i avtalen er lagt vekt på at leverandøren kan tilby en bærekraftig investeringsprofil.

Økt bevissthet om forvaltning av pensjonskapital

Hun kan også opplyse at det i avtalen er lagt vekt på at leverandøren kan tilby en bærekraftig investeringsprofil.

– Stadig flere blir mer bevisst på hvordan egne sparepenger forvaltes, inkludert pensjonskapitalen. Derfor var det viktig for oss at det i avtalen er lagt vekt på at leverandøren tilbyr en bærekraftig investeringsprofil.

Seks YS-forbund

Det er YS-forbundene Delta, Parat, Negotia, YTF, Safe og Finansforbundet som har gått sammen om å etablere YS Pensjon, som et innkjøpsfellesskap for egen pensjonskonto. Tilbudet gjøres tilgjengelig for alle som er med i et YS-forbund.

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål knyttet til pensjonstilbudet, ta kontakt med sjeføkonom Sven Eide:

Hva skjer nå?

  • I samarbeid med Nordea Liv vil det bli utarbeidet mer utfyllende informasjon om det nye medlemstilbudet
  • Det vil bli arrangert et webinar for tillitsvalgte for å presentere innholdet i avtalen
  • Pensjonssparing til redusert forvaltningskostnad er et nytt medlemstilbud som vil bli presentert sammen med de øvrige tilbudene på våre nettsider og i annet materiell

Les mer

YS vil forvalte medlemmenes pensjon (ys.no)

YS velger Nordea Liv som pensjonsleverandør (finanswatch.no)

Mer pensjon for pengene

– Dersom du betaler én prosent for mye i forvaltningsgebyr av din pensjon, vil det i verste fall kunne redusere din pensjonsutbetaling med 25 prosent. Derfor er et innkjøpsfelleskap i YS-regi en god idé, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet til vårt medlemsmagasin Finansfokus.

Gebyrene koster