Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?

Du kan få høyere pensjonsutbetaling

Fra 1. januar 2021 ble innskuddspensjonsloven endret slik at alle ansatte som jobber i private virksomheter – og har innskuddspensjon – fikk egen pensjonskonto. Finansforbundet er ett av seks forbund i YS som har inngått avtale med Nordea Liv og vil gjennom «YS Pensjon» tilby bærekraftig pensjonssparing for medlemmene til en svært god pris.

YS-leder Erik Kollerud og administrerende direktør i Nordea Liv, Hans-Erik Lind.

“Med fullmakter fra titusener av YS-medlemmer har
YS Pensjon en solid forhandlingsstyrke”

Vigdis Mathisen, leder i FinansforbundetVigdis Mathisen

Ordningen med egen pensjonskonto kan gi deg som har innskuddspensjon en bedre pensjon ved at du får større råderett over egen pensjon. Det betyr at du kan selv bestemme hvem som skal forvalte din pensjon og hvordan pensjonskapitalen din forvaltes.

Arbeidstaker bestemmer selv forvalter

Den nye pensjonskontoen er personlig og skal følge deg gjennom hele arbeidslivet. På denne kontoen skal din arbeidsgiver «fylle på» innskuddspensjonen som gjelder for den jobben du til enhver tid har.

Egen pensjonskonto ble opprettet 1. februar hos den arbeidsgiveren du hadde på det tidspunktet. Det betyr at pensjonssparingen din forvaltes av den leverandøren din arbeidsgiver har valgt. Det nye med egen pensjonskonto er at du selv kan velge hvem som skal forvalte den. Du kan la pensjonskontoen bli hos arbeidsgiver eller flytte pensjonskontoen din til en annen leverandør hvis du får bedre betingelser der.

Tidligere lovverk ga dårligere utbetaling

Frem til i dag har du vært nødt til å bruke den pensjonsleverandøren som din arbeidsgiver har valgt. Ved bytte av jobb har du måttet «begynne på nytt» med opptjening hos en annen pensjonsleverandør gjennom den nye arbeidsgiveren. For det gamle arbeidsforholdet har du fått et pensjonskapitalbevis. Mange sitter derfor med en rekke pensjonskapitalbevis, som har både årlige gebyrer og høye forvaltningskostnader. Da blir pensjonsutbetalingen mye lavere enn den kunne vært. Nå samles alt på samme pensjonskonto med én forvalter.

Gunstig medlemspris

Forvaltningskostnadene vil ha stor innvirkning på sluttpensjonen din. Som enkeltperson er det vanskelig for deg å forhandle frem en gunstig forvaltningsavtale. For å få større handlingsmakt har seks YS-forbund gått sammen i YS Pensjon og fremforhandlet en meget god pris for deg som er medlem gjennom en avtale med Nordea Liv.

Det nye medlemstilbudet (YS Pensjon) innebærer at du kan flytte din pensjonskonto til Nordea Liv hvor du får følgende gode medlemsbetingelser:

YS Pensjon har ingen administrasjonskostnader og følgende priser:

  • Nordea Liv Bærekraft Valutasikret – forvaltningskostnad 0,39 %
  • Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret – forvaltningskostnad 0,18 %
  • Aktiva Bedrift – forvaltningskostnad 0,39 %

Stadig flere er bevisste på hvordan egne sparepenger forvaltes, inklusive pensjonskapitalen. Derfor er det i avtalen lagt vekt på at Nordea Liv tilbyr en bærekraftig investeringsprofil.
Du kan melde din interesse for å flytte pensjonspengene dine allerede nå, men selve flyttingen til en eventuell ny leverandør skjer først fra 1. mai.

Seks YS-forbund

Det er YS-forbundene Delta, Parat, Negotia, YTF, Safe og Finansforbundet som har gått sammen om å etablere YS Pensjon, som et innkjøpsfellesskap for egen pensjonskonto. Tilbudet er tilgjengelig for alle som er med i et YS-forbund.

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål knyttet til pensjonstilbudet, ta kontakt med sjeføkonom Sven Eide:

Les mer

YS vil forvalte medlemmenes pensjon (ys.no)

Mer pensjon for pengene

– Dersom du betaler én prosent for mye i forvaltningsgebyr av din pensjon, vil det i verste fall kunne redusere din pensjonsutbetaling med 25 prosent. Derfor er et innkjøpsfelleskap i YS-regi en god idé, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet til vårt medlemsmagasin Finansfokus.

Gebyrene koster