Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Kurs og kompetanse

Opplæring for tillitsvalgte

Tillitsvalgtkurs

No posts found
Loading…

Grunnopplæring

Som ny tillitsvalgt skal du gjennomføre grunnopplæring for tillitsvalgte det første året. Ny grunnopplæring består av fem moduler. I 2021 vil vi grunnet Covid 19 kun gjennomføre digitale kurs.

Grunnopplæring 1 –
Digital læringsmodul

Grunnleggende kunnskap om tillitsvalgtsrollen. Gjennomfør del 1 her:

Grunnopplæring 2- Bedriftsintern opplæring (1 dag)

Grunnleggende kunnskap om egen bedrift/organisasjon og egne sær-/bedriftsavtaler, tillitsvalgtrollen og tillitsvalgtstruktur i bedriften, tillitsutvalg og aktuelle saker i egen bedrift/konsern.
Ansvarlige: Opplæringsansvarlige i bedriften/konsernet. HTV innkaller og gjennomfører fortrinnsvis før Grunnopplæring 3.

Grunnopplæring 3 – ( 2 dager)

Grunnopplæring del 3 gir grunnleggende kunnskap om fagforeningen og tillitsvalgtrollen, overordnet kunnskap om lov- og avtaleverk, GDPR for tillitsvalgte, synlighet og verving og Finansforbundets politiske mål og retning.

Gjennomføres som et digitalt to dagers kurs i 2021. Neste mulighet er 13.-14.september. Påmelding i kurskalenderen!

Ansvarlige: Sekretariatet.

Grunnopplæring 4 –
Digitale læringsmoduler

I denne e-læringsmodulen vil du lære mer om medbestemmelse og synlighet og verving. Gjennomføres på egenhånd etter Grunnopplæring del 3.
Ansvarlige: Sekretariatet

Grunnopplæring 5 – (2 dager)

Videre fordypning i lov- og avtaleverket, tillitsvalgtsrollen, oppslutning og verving , i tillegg til innføring i temaene drøfting/forhandlinger og lønn/lønnsdannelse. Gjennomføres digitalt høsten 2021. Påmelding til din HTV! Se kurskalenderen for frister.
Dato: 12.,15. og 28.oktober ( for tillitsvalgte i bedrifter med Finans Norge-avtale.
Dato: 29.oktober ( for tillitsvalgte i bedrifter med Virke, Spekter og direkte avtaler + andre)


Ansvarlige: Sekretariatet.

Spesialkurs

Når grunnopplæringen er gjennomført kan du delta på spesialkurs. Det er hovedtillitsvalgte som melder deg på.

  • 2 dagers spesialkurs og fordypning innen utvalgte fagemner som f.eks. aktuelle problemstillinger som forhandlinger, omstilling og nedbemanning, lønn, ulike temaer innen lov- og avtaleverket, likelønn og likestilte arbeidsplasser.
  • I tillegg vil du kunne delta på kortere digitale kurs og webinarer som er åpne for alle tillitsvalgte.

Følg med her på nettsidene og i nyhetsbrev for mer informasjon.

Kurs for tillitsvalgte

No posts found
Loading…

Digitalt salgskurs

Ta salgskurset «Få fart på salget» og bli enda bedre på å verve.

Målet med kurset er å bygge opp selvtillit, skape lyst til å selge og forbedre selgeregenskapene dine. Kort sagt; gjøre deg bedre på å verve nye medlemmer.

Kurset er delt inn i tre ulike seanser og leveres av SellIt.

Webinarer for medlemmer og tillitsvalgte

No posts found
Loading…