Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?

Lønn og tariff

Få bedre kontroll på lønnen din. Vårt mål er at våre medlemmer får lønnen de fortjener.

Ni fakta om lønn i finansnæringen

Disse tallene gjelder bedrifter, i hovedsak bank og forsikring, som er medlem av Finans Norge og er hentet fra lønnstatistikken for 2020.

  • Gjennomsnittlig avtalt lønn i 2020 var kr 630 100,- per år
  • Medianlønnen ligger rundt lønnstrinn 56, kr 596 900,- per år
  • Gjennomsnittlig bonus og overskuddsdeling var kr 36 400,-. Nivået varierer mye etter type stilling
  • To av tre rykker vanligvis opp ett eller flere lønnstrinn i løpet av et år, i 2020 var det dog kun én av to
  • De som fikk lønnstrinn i 2020, fikk i snitt 1 ½ trinn, ned fra 2 trinn de siste årene
  • De som jobber i Oslo fylke tjener mest
  • Det er flere kvinner som jobber deltid enn menn, 1706 mot 720
  • De som er i alderen 45-49 har høyest inntekt
  • I 2001 var gjennomsnittlig avtalt lønn kr 320 592,- per år


Slik skjer lønnsøkningen

Fra arbeidsgiver

Størstedelen av lønnsøkningen får du fra arbeidsgiveren din. Din prestasjon og hvor bra bedriften går, avgjør hvor mye ekstra de kan øke lønnen din med.

For en gjennomsnittsansatt utgjør dette ca 70% av lønnsøkningen i løpet av året.

Våre tillitsvalgte på din arbeidsplass drøfter lønnspottens størrelse og fordeling med ledelsen.

Lønnsoppgjøret

De fleste ansatte i finans er medlem i Finansforbundet. De fleste finansbedriftene er organisert i en arbeidsgiverforening. Hver vår er det lønnsoppgjør, og da forhandler vi frem en sum for alle ansatte i finansnæringen – uansett hvor de jobber.

For de fleste utgjør dette en mindre del av pakka, i snitt ca 30% av lønnsøkningen i løpet av året.

Lønn og forhandlinger – en kort film om lønnsdannelse

Lønnsutviklingen i vår sektor kan være vanskelig både og forklare og forstå. Se denne filmen og bli litt klokere.

Ekstra lønnsopprykk etter permisjon

Viktig likelønnstiltak: I lønnsoppgjøret med Finans Norge 2018 fikk vi gjennomslag for vårt krav om at ansatte som har vært i foreldrepermisjon i minimum fem måneder skal gis minst ett lønnstrinn når de kommer tilbake på jobb.  Dette gjelder både kvinner og menn.

Har du fortsatt spørsmål?

Ta kontakt med din tillitsvalgt

Hvem som er din nærmeste tillitsvalgt finner du under Min Profil

Ta kontakt med en av våre rådgivere

Send oss en e-post 

Eller ring oss på 22 05 63 00