Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?

Godt forberedt på oppgjøret i finans

Sent på kvelden fredag 21. august kom partene i frontfaget til enighet, etter å ha vært i mekling nær 23 timer på overtid. Rammen på 1,7 prosent gir føringer for andre oppgjør.

Foto: Helene Husebø/Parat

Ikke en fasit

YS-forbundet Parat og Fellesforbundet i LO har fått gjennomslag for et generelt tillegg for alle medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten. Den økonomiske rammen utgjør 1,7 prosent.

Frontfaget gir føringer for alle andre oppgjør denne høsten, men det er ikke en fasit. Vi er godt forberedt til å starte våre forhandlinger for medlemmer som omfattes av avtalene med Virke, Spekter og Finans Norge, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Vigdis Mathisen, leder i FinansforbundetVigdis Mathisen