Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?

Spekter i mål: Enighet om lønnstillegg og kompetansesatsing

De sentrale A-delsforhandlingene kom i mål på kvelden 26. august. Alle er sikret et generelt tillegg på kr. 975,- pr år.

Resultatet i korthet:

  • Alle er sikret et generelt tillegg på kr. 975,- pr år.
  • Kompetansesatsing i virksomhetene og utvikling av veileder for lokalt arbeid med kompetansetiltak.
  • Arbeidet med likestilling, mangfold, integrering og livsfasebehov skal styrkes.
  • Partssamarbeid om teknologiutvikling og innføring av ny teknologi.
  • Partssamarbeid for å sikre bærekraftig utvikling i virksomhetene.

Nå starter de lokale B-delsforhandlingene i den enkelte bedrift. For de fleste er fristen for avslutning er 23. september kl. 15.00. I Norges Bank er fristen for avslutning 30. september kl. 15.00.

Spekter-området omfatter i overkant av rundt 230 medlemmer i følgende bedrifter:

  • Innovasjon Norge
  • Kommunalbanken
  • Norges Bank – Gruppen
  • Vertikal Helseassistanse AS

Les om Spekter-forhandlingene på ys.no