Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?

– Det har manglet et finansmiljø for unge kvinner

Slik skal den kvinnelige børsklubben Femme Forvaltning øke finansinteressen.

Femme Forvaltning
FEMME FORVALTNING (øverst f.v.): Sofie Parow, Martine Utgård, Astri Holta, Hanna Skolt, Mari Tuhus Lunde, Andrea Welde, Lisa Naustdal, Cecilie Skaane.

– Færre jenter enn gutter interesserer seg for aksjer og investeringer, noe som resulterer i at få jenter søker seg inn mot finansbransjen. Dette vil vi gjøre noe med.

Lisa Naustdal går førsteåret på masteren sin i finans ved NHH i Bergen. Det var i fjor sommer, da hun sammen med fire andre fra handelshøyskolen hadde internship hos DNB Markets, at ideen om en børsklubb for kvinner dukket opp.

– Det var en i DNB som kom med ideen til oss om å opprette en børsklubb bare for kvinner. Vi syntes umiddelbart det var en god idé, og siden da har vi jobbet med planlegging og oppstartav klubben på NHH, forteller Lisa, som er daglig leder i børsklubben Femme Forvaltning.

Fikk 200.000 kroner av DNB i startkapital

I dag er de totalt seks personer i styret. Femme Forvaltning skiller seg fra andre klassiske børsgrupper ved at det bare er kvinner som får være medlem, og har som hovedmål å øke interessen for finans blant kvinnelige studenter ved NHH.

– Dette skal vi gjøre ved å ha en praktisk tilnærming. Gruppen har fått 200.000 kroner av DNB, som vi skal bruke til å forvalte en portefølje. I tillegg ønsker vi et tett samarbeid med næringslivet, slik at vi kan tilby kurs og workshops. Blant annet skal gruppen bidra til å arrangere Women’s Finance Day 13. mars, en dag som skal opplyse kvinnelige studenter om mulighetene innenfor finansbransjen.

Børsgruppen er fortsatt i en tidlig fase, og gjengen har mye å lære, men de har allerede fått rekruttert 14 nye medlemmer. De har fått inn folk fra ulike kull og med ulike forkunnskaper, men felles for alle er at de synes det spennende og er veldig interesserte i å lære.

STARTET KVINNELIG BØRSKLUBB: Lisa Naustdal og en gjeng studievenninner gikk sammen og startet en børsklubb bare for kvinnelige studenter ved NHH. Den skal øke finansinteressen hos unge kvinner.
STARTET KVINNELIG BØRSKLUBB: Lisa Naustdal og en gjeng studievenninner gikk sammen og startet en børsklubb bare for kvinnelige studenter ved NHH. Den skal øke finansinteressen hos unge kvinner.

Faste møter for investeringspitcher

Femme Forvaltning er godt i gang med å legge grunnlaget for hvordan de vil drifte gruppen, og har nylig gått i gang med faste møter annenhver uke. To nye selskap presenteres på hvert møte, og så diskuterer og stemmer klubben over om de skal investere penger i selskapet eller ikke.

– Uansett hvilke selskaper vi satser på, så ligger det mye læring i disse pitchene. Vi får lære mer om nye bransjer, og avgjøre om et selskap passer inn i porteføljen vår eller ikke. Vi ønsker oss en diversifisert portefølje med god spredning i sektorer.

Startkapitalen på 200.000 kroner fra DNB er et veldig godt utgangspunkt for børsklubben, men i fremtiden vurderer gruppa å investere med egne midler, som i større grad kan skape tilhørighet og bidra til at medlemmene bryr seg enda mer om hvordan investeringene går.

– På sikt vil vi vurdere å starte opp en aksjespareklubb for å investere selv, og det vil også være interessant å få inn mer kapital på et senere tidspunkt, men per i dag er det læringen som er det viktigste for oss.

Skal være en læringsarena for unge kvinner

Selve målet med klubben er å skape større interesse for finans blant unge kvinner. Lisa tror grunnen til at kvinner er underrepresentert i finansbransjen i dag, blant annet er mangel på interesse og en god nok møteplass.

– Det har manglet et miljø på NHH der unge kvinner kan samles, lære av hverandre og få større interesse for finans. Vi vil skape en læringsarena hvor det ikke finnes dumme spørsmål, og hvor det er lav terskel for å bryne seg på problemstillinger innen finans. Målet er å få så høy avkastning som mulig, men det er likevel er læringen og det å skape interesse det viktigste.

Lisa tror at det å bygge interesse for finans blant unge kvinner vil resultere i flere gode kandidater, som søker jobber de er godt kvalifiserte for, og dermed ender opp i bransjen.

– Jeg synes derfor børsklubben vår er et veldig godt tiltak. Vi har fått mye positiv respons, både fra NHH, studenter og næringslivet. Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Lisa.