Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?

Reiseregning og reisepolicy

Last ned reiseregning.

Det blir sendt ut egne reiseregningsskjemaer til grunnopplæringen og spesialkursene for tillitsvalgte.


Skatt på honorar

Grensen for innberetning av skatteplikte beløp fra Finansforbundet er på kr 10.000,-. Det betyr at hvis du i løpet av året mottar kr 10.000,- eller mindre i honorar fra Finansforbundet, blir ikke dette innberettet som skattepliktig.

Hvis du vet at du ikke kommer over grensen i løpet av året, skriv: «ikke skatt» i feltet for skattetrekk på reiseregningsskjemaet. Hvis vi ikke får beskjed, blir det automatisk trukket skatt av alle honorar.

Reisepolicy

Gjennom våre handlinger skal vi synliggjøre at vi er bevisst vårt ansvar med å bruke medlemmenes midler på en fornuftig måte. (Revidert 27.10.20)

  • Alle arrangementer i regi av Finansforbundet skal fortrinnsvis legges lokalt/regionalt slik at reiseavstand og reisetid blir redusert.
  • Finansforbundets reisepolicy legger til grunn at det skal benyttes billigst mulig billett så langt det er praktisk mulig. For å oppnå lave priser er det viktig å bestille i god tid.
  • Det kan gjøres unntak dersom formålet med destinasjonen er vesentlig for innholdet i arrangementet eller for å kompensere for store geografiske avstander.

Flybilletter bestilles hos reisebyrået HRG Nordic, tlf. 21 49 83 40.

Ansatte og tillitsvalgte i Finansforbundet skal ikke benytte seg av Wizz Air på tjenestereiser eller når de er på oppdrag for forbundet.

Bonusupoeng

Fra og med 1.1.2019 har myndighetene vedtatt endringer i beskatning av goder opptjent i arbeidsforhold.

I vervet som tillitsvalgt reiser man gjerne noen turer med fly og/eller bor på hotell i løpet av et år.

Finansforbundet har derfor besluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål. Opptjente poeng kan benyttes til oppgradering eller kjøp av ny reise/opphold når du reiser som tillitsvalgt.

Hvis du likevel benytter bonuspoeng/fordelene privat, må du melde fra om dette til Finansforbundets sekretariat. Det skal meldes til e-postadressen regnskap@finansforbundet.dev05.dekodes.no

Du vil da få oversendt et skjema der bonusbruken innrapporteres.

Var dette nyttig?