Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?

Tillitsvalgt i region

Er du styreleder eller styremedlem i en region? Få råd og tips som er til nytte i vervet ditt.

Det er 13 regioner i Finansforbundet.

Regionene ivaretar medlemmenes og de tillitsvalgtes interesser gjennom medlemsaktiviteter av faglig og sosial karakter. Regionen ledes av et styre.

Var dette nyttig?