Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Den norske modellen er unik i verdenssammenheng. Samarbeidet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og stat kan vi nesten kalle for et lite kunstverk. For å forklare de ulike aspektene ved denne modellen, har vi derfor gått til kunstens verden.

Ulike kunstnere har fått oppgaven å forklare deler av den norske modellen (også kalt trepartssamarbeidet) og hvordan den påvirker oss, gjennom sin kunstform. Her kan du se hvordan resultatene har blitt.

Trepartssamarbeidet

Du har kanskje hørt om trepartssamarbeidet, men vet du egentlig hva det handler om?

Dette samarbeidet kalles også ofte for den nordiske modellen, og beskriver den gjensidige avhengigheten som finnes mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Disse to partene har et stort ansvar for å ivareta egne interesser, samtidig som de også må finne en måte og samarbeide på.

Den tredje parten i dette samarbeidet er staten, som deltar for å ivareta Norges interesser og megler om det skulle oppstå konflikt.

Her kan du se hvordan grafiker Cathrine Liberg tolker og forstår trepartssamarbeidet.

Beskyttelse

Er du redd for å miste jobben? Det er noe de fleste av oss kjenner på i ulik grad innimellom. Det er mye som er avhengig av det å ha en jobb å gå til; økonomi, en meningsfull hverdag og det sosiale.
Vi kan ikke garantere at det aldri vil skje, men noen garantier kan vi allikevel gi.

Som arbeidstaker i Norge er du beskyttet mot usaklig oppsigelse. Det betyr at arbeidsgiver må ha svært gode grunner for å si opp ansatte. Som medlem av et fagforbund får du de «musklene» du trenger til å kjempe tilbake om du skulle havne i en vanskelig situasjon.

Se hvordan keramiker Cecilie Lind tolker denne retten til beskyttelse.

Ferieordningen

Visste du at ferie ikke bare er noe du får, men noe du har rett til? Alle arbeidstakere har rett til minimum 25 virkedager ferie hvert år. Dette tilsvarer 4 uker og 1 dag.

Dette gjelder også om du bytter jobb. Denne ferien tar du ut i overenskomst med arbeidsgiver, men en tilleggsregel sier at du har krav på å ta ut 3 ukers sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden som er fra 1.juni til 30.september.

Vi lot kokk Halvar Ellingsen bruke kokkekunsten sin til å tolke denne retten til ferie.