Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?

Pressemelding: Enighet i finans

Finansforbundet og Finans Norge kom kl. 03.00 i natt til enighet om et anbefalt forslag i lønnsoppgjøret for ansatte i finans. Det gis et generelt tillegg på 0,3 %, dog ikke mindre enn kr 1 500 på alle trinn i lønnsregulativet, med virkning fra 1. mai 2020.

– Dette er i tråd med resultatene i øvrige oppgjør i 2020, sier forbundsleder Vigdis Mathisen. – Forhandlingene har vært krevende. Summene det forhandles om i år er små og det bærer også dette oppgjøret preg av, sier hun.

Etter forhandlinger i nærmere to døgn, lyktes ikke partene å komme til enighet om andre materielle krav i Sentralavtalen.

Dermed ble partene enige om å forlenge avtalen frem til neste hovedforhandling våren 2022. – Vi har en av de beste tariffavtalene i Norge, så vi kan leve med at den videreføres frem til 2022, sier Mathisen.

Finansforbundet forhandler på vegne av omlag 20 000 medlemmer, hovedsakelig fra bank og forsikring. Forbundet er tilsluttet YS.

Kontaktperson:
Forbundsleder Vigdis Mathisen, tlf. 952 36 141