Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Forskningsrapporter

2021

Rapporten viser at fintech som økosystem har økt betydelig i omfang de siste 10 årene og har også blitt bedre organisert. Rapporten ser nærmere på hvordan disse aktørene spiller sammen og konkurrerer med de etablerte, og hvordan næringen kommer til å utvikle seg fremover. Dette gir forbundet et bedre grunnlag for utvikling av vår politikk og styrker vår kunnskap for eksempel når det gjelder regelverksutvikling.

Målet med rapporten er å gi finansnæringen konkrete forslag til tiltak og virkemidler de kan bruke for å akselerere omstillingstakten. Dette er en oppfølging av rapporten “Grønne vekstmuligheter for norsk finansnæring – muligheter og ansvar” (2017), utarbeidet i samarbeid med PWC.

2019

Denne rapporten utforsker kjønnsforskjellene i bransjen gjennom 30 dybdeintervjuer med kvinner og menn som arbeider i ulike forretningsområder innen forretningsbanker og forsikring.

Hvilken betydning har utenlandsk eierskap i norsk finansnæring? Rapporten er basert på analyser av komplette datasett fra SSB og intervjuer med nøkkelaktører i den norske finansnæringen.

2018

2017

2016

2015

2013

2011

Var dette nyttig?