Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Bestill brosjyrer

Husk å bestill i god tid. Det må beregnes ca. 1 uke på å få forsendelsen.

Julekort 2021

Julekort på papir


For nedlasting og utsendelse på e-post.

For nedlasting og utsendelse på e-post.

Bli medlem

Flyer med innmeldingsskjema. Til utdeling.
Argumenter om hvorfor bli medlem.

Flyer uten innmeldingsskjema. For nedlasting og utsendelse på e-post.

Verving


Til utdeling.
For nedlasting og utsendelse på e-post.

Medlemsfordeler

Til utdeling.
For nedlasting og utsendelse på e-post.

Digital versjon (det blir snart mulig å bestille trykket versjon).

Student

Til utdeling.
For nedlasting og utsendelse på e-post.


Lov- og avtaleverk

Hovedavtalen er under revidering og kan ikke bestilles som trykksak nå. Men du kan laste den ned digitalt.English


Diverse

Ingen brosjyre dette, men en roll-up du kan bruke på arrangementer, vervestand, medlemsmøter etc.
Siste papirutgave av medlemsmagasinet

Bestillingsskjema