Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Just Add Finance

Webinar-serien Just Add Finance handler om bærekraftig finans. Få mer kunnskap og en bedre forståelse av hvorfor akkurat DU har en rolle i en bærekraftig omstilling.

Ta lunsjen ved pulten og få grønt påfyll fra noen av Norges fremste eksperter på bærekraft, klimarisiko og finans.

Just Add Finance er et bidrag til økt forståelse om hvorfor finans hører hjemme i bærekraftsdebatten. De består av korte, kunnskapstunge webinarer på 30 minutter med ulike perspektiver av bærekraftig finans.

Se opptak av tidligere webinarer:

3.11.21:
Sosial bærekraft  – betydningen av “S’n”

I det femtende Just Add Finance-webinaret får vi besøk av Kristel Manal Tonstad, fagdirektør, Norges Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. Hun vil snakke om forventninger til et ansvarlig næringsliv, internasjonale standarder, aktsomhetsvurderinger og konsekvenser av den nye Åpenhetsloven.

13.10.21:
Just Add Finance: Nye skritt for å gjøre finansnæringen mer bærekraftig

I høstens andre Just Add Finance får vi nok en gang besøk av Andreas Lowzow, partner Schjødt. Han vil gi oss en oppdatering på EUs målrettede arbeid med å gjøre både finansnæringen og næringslivet mer bærekraftig.

15.09.21:
Just Add Finance – Når bærekraft er business

i høstens første Just Add Finance-webinar får vi besøk av Reynir Indahl, Managing Partner i Summa Equity. Han vil fortelle om hvordan Summas investeringer har potensiale for langsiktig bærekraftig ytelse – gjennom å fokusere på SDGs, megatrender og betydelsen av Private Equity for bærekraftig utvikling.

22.04.21:
Just Add Finance: Finansnæringen – katalysator for bærekraftsmålene

Bli med på lanseringswebinar for vår nye rapport “Finansnæringen som katalysator for bærekraftsmålene” – utarbeidet i samarbeid med PWC.

11.03.21:
Just Add Finance – EUs taksonomi: Begynnelsen på reisen, ikke slutten

I vårt andre webinar om EUs taksonomi graver vi dypere i regelverket.  Vi får igjen besøk av Andreas Lowzow fra Schjødt, som skal forklare hvilke økonomiske aktiviteter som er inkludert i taksonomien og hvorfor.

03.03.21
Just Add Finance: Blå finans og bærekraftsmål nr 14

I det tiende Just Add Finance-webinaret får vi besøk av Jonas Skattum Svegaarden i Katapult Ocean som gir oss en innføring i blå finans og investeringer i selskaper som har en positiv innvirkning på havet vårt.

10.02.21
Forsikringsbransjen – aktiv bidragsyter for et bærekraftig samfunn?

I det niende Just Add Finance-webinaret setter vi fokus på forsikringsbransjens rolle i en verden som stadig hyppigere utsettes for krevende utfordringer som følge av klimaendringer. Innleder er Mia Ebeltoft, Climate Risk Advisory.

13.01.21
Just Add Finance: EUs grønne reguleringsbølge

I det åttende Just Add Finance-webinaret får vi besøk av Andreas Lowzow, partner i Schjødt, som geleider oss igjennom den grønne reguleringsbølgen i kjølvannet av EUs målrettede vei mot et lavutslippssamfunn.

27.11.20
Just Add Finance: Omstilling av norsk næringsliv til sirkulærøkonomi

I det syvende webinaret i serien Just Add Finance år vi besøk av Alexander F. Christiansen fra Circular Norway. Han forteller mer om hvilke muligheter norsk næringsliv har i omstillingen til en sirkulær økonomi.

26.10.20
Just Add Finance: Naturrisiko – tap av natur som finansiell risiko


I det sjette webinaret forklarer Else Hendel, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond. risikoen ved å ødelegge natur, hvorfor det er en finansiell risiko for finansinstitusjoner og selskaper og hva som må til for å håndtere og redusere naturrisiko. 

21.10.20
Just Add Finance: ESG – en kapitalforvalters perspektiv


I det femte webinaret forteller Jeanett Bergan, leder ansvarlige investeringer KLP Kapitalforvaltning, mer om hvorfor selskaper som styrer risiko og muligheter etter ESG er mer attraktive for investorer.

13.10.20:
Fysisk klimarisiko – Kva betyr klimaendringane for Norge?


I det fjerde webinaret tar vi et dypdykk i fysisk klimarisiko når vi får besøk av seniorforsker Asbjørn Torvanger fra CICERO. Han vil dele sin utstrakte kunnskap om globale scenarioer for klimaendring og situasjonen i Norge – nå og fremover; For hvordan vil vi egentlig bli påvirket av klimaendringene og hva er status?

29.09.20:
Grønn vekst og bærekraftige forretningsmodeller, del 2


I vårt tredje webinar ser vi på hvordan kan vi bruke våre jobber og selskaper til å sikre velferd og omstille oss til et lavutslippssamfunn. Med faglig og unik formidlingsevne forklarer Per Espen Stoknes et bærekraftig vekstparadigme som styrker håpet om å få til en helt nødvendig grønn omstilling i både norsk og internasjonal økonomi. (DEL 2)


21.09.20:
Just Add Finance: Grønn vekst og bærekraftige forretningsmodeller, del 1


I vårt andre webinar ser vi på hvordan kan vi bruke våre jobber og selskaper til å sikre velferd og omstille oss til et lavutslippssamfunn. Med faglig og unik formidlingsevne forklarer Per Espen Stoknes et bærekraftig vekstparadigme som styrker håpet om å få til en helt nødvendig grønn omstilling i både norsk og internasjonal økonomi . (DEL 1)


15.09.20:
Klima som finansiell risiko


I vårt første webinar i Just Add finance-serien forklarer Lars-Henrik Paarup Michaelsen i Norsk Klimastiftelsen konteksten rundt vår tids største utfordring og hvorfor det er viktig å identifisere og håndtere klimarisiko for finansinstitusjoner, næringslivet og samfunn. Det kan dreie seg om direkte fysiske risker som oversvømmelse og ekstremvær, men også omstillingsrisiko som fremtidige klimapolitikk, ansvarsrisko eller nye forretningsmuligheter.

Vi starter fra begynnelsen og utreder begreper som klimarisiko, ESG, SDGer, bærekraftig utvikling og grønn konkurransekraft

Videre ser vi på drivkrefter og politiske rammebetingelser, konkretiserer hva finansansatte kan bidra med og hvorfor finansnæringen har en unik mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen.

Varsle meg om neste bærekraft-webinar

Skriv inn e-postadressen din og få varsel om neste webinar i serien Just Add Finance.

Bakgrunn

Med initiativet Just Add Finance skal vi bidra til øke kunnskap om bærekraft og klimarisiko hos medlemmer, tillitsvalgte og finansansatte generelt.

Initiativet møter et betydelig behov for økt kompetanse rundt bærekraft og klimarisiko ut i finansnæringen. Undersøkelser viser at kun en av 10 finansansatte føler at de har god nok kunnskap til å kunne snakke med kundene om bærekraft og klimarisiko,

  • Bærekraft er nå definert som kjernekompetanse og inkludert i fagplanen til FinAut. Det betyr at 13 000 rådgivere vil testes for bærekraftskunnskap gjennom de årlige oppdateringene. Det vil kreve økt fokus på kompetanseheving i bedriftene.
  • Her hjemme jobbes det med en stortingsmelding om hvordan Norge skal bidra til å nå bærekraftsmålene.
  • På internasjonalt nivå er EUs arbeid med Sustainable Finance premissgivende og drivende.

Noen av tiltakene er lovforslag i EU som innebærer at bærekraft kan bli lovregulert for mange aktører i finansnæringen. Det stiller nye krav til rådgivere som fremover må forberede seg på å inkludere bærekraft i kundedialogen.