Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Tariffavtaler

Tariffavtaler er avtaler vi har inngått med en arbeidsgiverforening eller bedrift. De regulerer lønns- og arbeidsforhold for deg som ansatt.

Finans Norge

Er din bedrift medlem i arbeidsgiverorganisasjonen Finans Norge, så er du omfattet av Hovedavtalen (HA) og Sentralavtalen (SA). Dette gjelder de fleste som jobber i finansbransjen.

Hovedavtalen inneholder generelle bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold.

Sentralavtalen regulerer forhold knyttet til lønns- og arbeidsforhold, som ferie, arbeidstid, permisjoner, medbestemmelse, permittering og mer.

I tillegg finnes det en lokal tariffavtale – bedriftsavtalen – som forhandles mellom våre tillitsvalgte og ledelsen i bedriften din.

Tariffavtaler er avtaler vi har inngått med en arbeidsgiverforening eller bedrift

Virke

Jobber du i Lindorff, Kredinor eller en annen bedrift som er medlem i hovedorganisasjonen Virke, så er du omfattet av Funksjonæravtalen mellom Virke og Finansforbundet.

I tillegg til Funksjonæravtalen kommer eventuelle lokale særavtaler tillitsvalgte har fremforhandlet med ledelsen.

Bedrifter vi har avtale med i Virke
Alektum AS
Arvato Finance avd. Sandefjord
Axactor Norway AS
BBL Datakompetanse AS
KrediNor
Kredinor SA
Kreditorforeningen Midt-Norge
Kreditorforeningen Vest
Intrum AS
Intrum Capital AS
Intrum Obligations AS
Intrum Payment Services
Lowell AS
Lowell Norge AS
Melin Collectors AS
Svea Finans AS

Spekter

Vi har tariffavtale i noen bedrifter som er medlemmer i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Kontakt tariff@finansforbundet.no for å finne ut om du er omfattet av en av disse avtalene.

Bedrifter vi har avtale med i Spekter
Innovasjon Norge
Kommunalbanken
Norges Bank
Vertikal Helseassistanse AS

NHO

Per dags dato har Finansforbundet ingen avtale med NHO-bedrifter. Kontakt tariff@finansforbundet.no hvis din bedrift ikke har medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon.

Bedrifter uten medlemskap

Finansforbundet oppretter tariffavtaler også i bedrifter som ikke er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon.

Kontakt tariff@finansforbundet.no hvis din bedrift ikke har medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon.

Det vanligste vil være en tilslutningsavtale eller en direkteavtale.

Direkteavtaler

En direkteavtale er en tariffavtale mellom Finansforbundet og ledelsen i en bedrift som ikke er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon.
Avtalen regulerer de samme forhold som innholdet som i Hovedavtalen og Sentralavtalen.

Avtalen har normalt varighet på to år.

Tilslutningsavtaler

En tilslutningsavtale er en tariffavtale mellom Finansforbundet og ledelsen i en bedrift som ikke er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon.

Tariffavtalen er kortfattet og sier i hovedsak at bedriften tilslutter seg det sentrale avtaleverket, HA og SA.

Bedriften må i tillegg ha en bedriftsavtale. Avtalen har normalt varighet på to år.

Var dette nyttig?

Relaterte artikler