Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Digitalisering

Digitalisering er et av Finansforbundets prioriterte områder.

Det er nå en ekstra sterk utvikling innen området som både betyr noe for vår næring og for arbeidslivet generelt. Med særlig vekt på temposkiftet innen innføring av kunstig intelligens, er det behov for å hente mer kunnskap og styrke kunnskapen innen området. Det er også varslet en egen stortingsmelding om kunstig intelligens som kan bidra til at det blir økt oppmerksomhet om temaet.

Kunstig intelligens diskriminerer kvinner

Ny teknologi er på ingen måte nøytral. Kunstig intelligens produserer diskriminering av kvinner. Nå advarer ekspertene.

Var dette nyttig?