Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Landsmøtet 2019

Finansforbundets 8. ordinære landsmøte ble arrangert 12. – 14. november 2019 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen.

Vigdis Mathisen ny leder i Finansforbundet

Vigdis Mathisen ble valgt som ny forbundsleder på Finansforbundets landsmøte på Gardermoen 14. november. Arne Fredrik Håstein ble valgt som ny nestleder.

Vedtak fra landsmøtet

 • 18 millioner kr til stipend og studieplasser for medlemmene de neste 3 årene
 • Nytt politisk program
 • 7 politiske uttalelser
 • 6 timers dag eller 4 dagers uke med full lønnskompensasjon skal utredes
 • Konsekvenser av free seating og kontorlandskap skal utredes
 • Kontingenten for ordinære medlemmer opprettholdes til 1,1%, men maksimumssatsen heves til 420 kr
 • Finansfokus skal fortsatt redigeres av en uavhengig redaktør
 • Det skal være mulig å velge mellom Finansfokus digitalt og på papir
 • Det skal sikres brukerinvolvering i utviklingen av finansforbundet.no
 • Geografiske avdelinger bytter navn til regioner
 • Et offensivt rammebudsjett for de neste 3 årene

Om landsmøtet

 • Vår høyeste myndighet
 • Holdes hvert tredje år
 • Består av:
  • 153 valgte delegater fra bedriftsavdelinger og regioner
  • Forbundsstyrets medlemmer og møtende varamedlemmer
 • Behandler blant annet:
  • Politisk program
  • Rammebudsjetter for etterfølgende landsmøteperiode
  • Innkomne forslag
  • Valg av leder, nestleder, forbundsstyre, kontrollutvalg og valgkomité

Les alt om landsmøtet i våre vedtekter (§§ 7- 13)

Var dette nyttig?