Verving og profilering

Snakk med ansatte om det å være medlem av Finansforbundet.

Digitalt salgskurs

Ta salgskurset «Få fart på salget» og bli enda bedre på å verve.

Målet med kurset er å bygge opp selvtillit, skape lyst til å selge og forbedre selgeregenskapene dine. Kort sagt; gjøre deg bedre på å verve nye medlemmer.

Kurset er delt inn i tre ulike seanser og leveres av SellIt.

Hvorfor er det viktig med mange medlemmer?

Finansforbundet er størst i vår bransje, og det betyr at vi har mest innflytelse.

Som tillitsvalgt er det viktig at du snakker på vegne av et flertall. Da får du større gjennomslagskraft siden ledelsen må ta hensyn til det du sier.

Ditt hovedfokus som tillitsvalgt er å opprettholde forhandlingsstyrken og med det kunne påvirke ansattes arbeidsforhold.

Det er derfor viktig at du alltid har fokus på å snakke med ansatte om det å være medlem av Finansforbundet.

Du må også oppmuntre medlemmene til å snakke med kollegaer som ikke er medlem.

Verveargumenter

Det viktigste er at du tar kontakt og spør. Målet må ikke nødvendigvis være antall nye medlemmer, men f.eks hvor mange dere har spurt.

Forslag til svar på typiske utsagn

Gjør det enkelt!

Kan du ikke svare på et motargument så er det helt greit. Da har du anledning til å komme tilbake. Har vedkommende rett i sitt motargument så berøm vedkommende for det. Husk at jo oftere du spør, jo tryggere blir du.

Tips

Disse to svarene kan benyttes som svar på nesten alle motargumenter:

  • «De beste beslutningene tas med oss tilstede»
  • «Vi blir hørt fordi vi er mange»

Var dette nyttig?