Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?

Opptak av webinarer

Se opptak av høstens webinarer og livesendinger.

27.11.20
Just Add Finance: Omstilling av norsk næringsliv til sirkulærøkonomi

I det syvende webinaret i serien Just Add Finance år vi besøk av Alexander F. Christiansen fra Circular Norway. Han forteller mer om hvilke muligheter norsk næringsliv har i omstillingen til en sirkulær økonomi.

11.11.20
Er det en fremtid for det organiserte arbeidslivet?

Vi diskuterer hva som skal til for at Finansforbundet, og fagbevegelsen generelt, skal utvikle seg for å styrke posisjonen. Samtale med Sigrun Aasland, Agende, Kristin Clemet, Civita, Carl Melin, Futurion og Vigdis Mathisen,Finansforbundet. Dette er det tredje webinaret i en serie av fire som erstatter de regionale tillitsvalgtkonferansene i høst.

04.11.20
Klimarisiko Nord-Norge

Hvordan vil klimaendringene, klimapolitikken og energiomstillingen påvirke finanssektoren og mange store og små selskaper også i Nord-Norge de neste årene? Webinaret ble arrangert i samarbeid med SpareBank 1 Nord-Norge, Klimapartnere Troms og Norsk klimastiftelse

27.10.20
Blockchain-teknologi

Webinar holdt for Skatteetaten. Jon Ramvi, gründer i Blockchangers, lærer oss mer om DEFI og blokkkjede-teknologi.

26.10.20
Just Add Finance: Naturrisiko – tap av natur som finansiell risiko

I det sjette webinaret i serien Just Add Finance forklarer Else Hendel, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond. risikoen ved å ødelegge natur, hvorfor det er en finansiell risiko for finansinstitusjoner og selskaper og hva som må til for å håndtere og redusere naturrisiko. 

26.10.20
Etter korona – Samtale om arbeidslivet

Arbeidslivet har endret seg for mange under pandemien. Vi diskuter erfaringer og, ikke minst, hva tror vi om fremtidens arbeidsliv. Er det ny- eller gammel normal? Dette er det andre webinaret i en serie av fire som erstatter de regionale tillitsvalgtkonferansene i høst.

21.10.20
Just Add Finance: ESG – en kapitalforvalters perspektiv

I det femte webinaret i serien Just Add Finance forteller Jeanett Bergan, leder ansvarlige investeringer KLP Kapitalforvaltning, mer om hvorfor selskaper som styrer risiko og muligheter etter ESG er mer attraktive for investorer.

20.10.20
Tillit og teknologi

Data er en stadig sterkere drivkraft for innovasjon på tvers av alle bransjer. Hvordan dele data på en sikker og tillitsvekkende måte? Se opptak av den virtuelle høstkonferansen som ble arrangert i samarbeid med NITO.

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5

Spørsmål & svar fra chatten

– Kommunistpartiet er den suverene makten og står sånn sett både bak og over loven, men de legger også større vekt på formeller regler og forutsigbarhet og med det større beskyttelse for selskapers patenter, teknologi osv. Kommunistpartiets posisjon vil holde seg så der må bedrifter og andre stole på at de overholder reglene de selv lager.

– Graden av skepsis er gjerne knyttet til hvordan man ser på Kina generelt, om man er “redd” for alt Kina gjør eller er entydig “begeistret” for Kinas vekst og utvikling. Kinesiske myndigheter krever at selskapene overholder kinesiske lover og kan kreve tilgang til opplysninger, men Kina er også opptatt av personvern og selskapene jobber for å ha størst mulig tillit hos sine kunder.

– Det er viktig spørsmål som mange opptatt av og mange eksempel på gale vurderinger som ofte vist seg vanskelig endre. Systemene skal bli mer transparente og derfor enklere forstå hvordan handling X fører til vurdering Y. Det store nasjonale, systemet er fortsatt under utvikling og foregår fortsatt lokale eksperiment der sterke næringsaktører også jobber for fremme sine forslag. Det er også utfordringer knyttet til videresalg av data som da kan manipuleres og der må det bedre lovvgivning til, som det jobbes med.


13.10.20:
Just Add Finance: Fysisk klimarisiko – Kva betyr klimaendringane for Norge?

I det fjerde webinaret i serien Just Add Finance tar vi et dypdykk i fysisk klimarisiko når vi får besøk av seniorforsker Asbjørn Torvanger fra CICERO. Han deler sin utstrakte kunnskap om globale scenarioer for klimaendring og situasjonen i Norge – nå og fremover.


07.10.20
Økonomi under og etter korona

Del 1
Hva vil skje med økonomien og hva har vi lært av pandemien så langt og hva tror vi skjer videre? 
Harald Magnus Andreassen, Sparebank 1 Markets, og Line Vold, FHI – leder utbruddsgruppe, gjør oss litt klokere. Dette er det første webinaret i en serie av fire som erstatter de regionale tillitsvalgtkonferansene i høst.
Del 2

29.09.20
Just Add Finance: Grønn vekst og bærekraftige forretningmodeller, del 2

I det tredje webinaret i serien Just Add Finance får vi igjen besøk av Per Espen Stoknes. Han psykolog med en Ph.d. i økonomi, TED Global-taler, politiker og direktør for Senteret for Bærekraft og Energi på BI, og kjent for å bygge bro mellom miljøbevegelsen, næringslivet og folk flest.

21.09.20
Just Add Finance: Grønn vekst og bærekraftige forretningmodeller, del 1 

I det andre webinaret i serien Just Add Finance får vi besøk av Per Espen Stoknes. Han psykolog med en Ph.d. i økonomi, TED Global-taler, politiker og direktør for Senteret for Bærekraft og Energi på BI, og kjent for å bygge bro mellom miljøbevegelsen, næringslivet og folk flest.

16.09.20
AI – nøytrale konklusjoner eller innebygd diskriminering?

I vårt første felles lunsj-webinar med ODA er tema er kunstig intelligens.
For å lykkes med utvikling og bruk av kunstig intelligens må vi satse på økt mangfold og få flere kvinner inn i bransjen. På dette webinaret lærer du mer om hvorfor det er viktig.

15.09.20
Just Add Finance: Klima som finansiell risiko

I det første webinaret i serien Just Add Finance forklarer Lars-Henrik Paarup Michaelsen (Norsk Klimastiftelse) hvorfor det er viktig å identifisere og håndtere klimarisiko for finansinstitusjoner, næringslivet og samfunn.

02.09.20
Silvija Seres – Frokostwebinar

Kun for medlemmer.
Du må være innlogget for å se dette webinaret.

Var dette nyttig?