Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Opptak av webinarer

Se opptak av webinarer og livesendinger.

10.11.21:
EUs green deal og taksonomi 

EUs Green Deal og taksonomi skal sørge for at «store og små» penger finner veien til prosjekter som finansierer energiomstillingen. Taksonomien – klassifiseringen av hva som er bærekraftige aktiviteter – får i økende grad betydning både for ansatte i finans, investorer og kunder.

3.11.21:
Sosial bærekraft  – betydningen av “S’n”

I det femtende Just Add Finance-webinaret får vi besøk av Kristel Manal Tonstad, fagdirektør, Norges Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. Hun vil snakke om forventninger til et ansvarlig næringsliv, internasjonale standarder, aktsomhetsvurderinger og konsekvenser av den nye Åpenhetsloven.

Læringsreise Bærekraft og Digitalisering


27.10.21:
Studentøkonomi

Hvordan får man studentøkonomien til å gå rundt med et magert stipend, høye leiekostnader, lange dager og sosiale happenings? Økonomi-influenser Miriam Faranso, også kjent som Økonomistudenten på Instagram blir med i studio! Sammen med arbeidslivadvokat Kristian Nørgaard og studentrådgiver Thanesh Tharmarajah skal vi diskutere de beste studentøkonomi-tipsene.

13.10.21:
Just Add Finance: Nye skritt for å gjøre finansnæringen mer bærekraftig


15.09.21:
Just Add Finance – Når bærekraft er business

i høstens første Just Add Finance-webinar får vi besøk av Reynir Indahl, Managing Partner i Summa Equity. Han vil fortelle om hvordan Summas investeringer har potensiale for langsiktig bærekraftig ytelse – gjennom å fokusere på SDGs, megatrender og betydelsen av Private Equity for bærekraftig utvikling.

17.08.21:
Arendalsuka – Kunstig intelligens på arbeidsplassen

Ny teknologi kan gi både økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. Samtidig ser vi eksempler på at kunstig intelligens har ført til diskriminering av minoriteter eller blir brukt til å overvåke de ansatte.

Les også: Trusler og muligheter i kunstig intelligens (finansfokus.no)


16.08.21:
Arendalsuka: Medeierskap – en styrke for norsk arbeidsliv

Hvordan kan vi stimulere til at flere ansatte får eie sin egen bedrift, og dermed sørge for å styrke norsk arbeidsliv?

16.06.21:
Fintech – muligheter og trusler

Kun for medlemmer.
Du må være innlogget for å se dette webinaret.

Finansforbundet, i samarbeid med Stiftelsen for bank og finansstudier og Handelshøyskolen BI, har sett nærmere på den norske Fintech-bransjen og lanserer i dette webinaret en fersk rapport utarbeidet av Ontogeny Group. 

28.05.21:
Tillitsvalgtes rolle i omstillingsprosesser

Kun for tillitsvalgte.
Du må være innlogget for å se dette webinaret.

Dette spesialkurset skal bidra til å styrke tillitsvalgtes kompetanse på rettslige rammer og forståelsen av egen rolle i omstillings- og nedbemanningsprosesser. Fokus vil særlig være på når og på hvilken måte de tillitsvalgte skal involveres i slike prosesser.

27.05.21:
Finn din urkraft – Et foredrag uten kåpe med Hanne Kristin Rohde

Kun for medlemmer.
Du må være innlogget for å se dette webinaret.

Dette er et annerledes foredrag der Hanne Kristin Rohde, jurist, forfatter og tidligere politileder, forteller om å tørre å stå i seg selv.

25.05.21:
Tar du sjansen på tillit?

Kun for medlemmer.
Du må være innlogget for å se dette webinaret.

Bård Kuvaas er siviløkonom og professor ved Handelshøyskolen BI i Oslo. I dette webinaret viser han at tillitbasert ledelse gir mer effektiv kontroll enn det forsøk på tradisjonell styring og kontroll gjør, og hvordan mangel på tillit fører til lavere indre motivasjon, svakere arbeidsprestasjoner og høyere stressnivåer.

06.05.21:
Spesialkurs for tillitsvalgte: Stillingsvern

Kun for tillitsvalgte.
Du må være innlogget for å se dette webinaret.

Bli med på dette webinaret med vår advokat Kristian Nørgaard. Vi gjennomgår stillingsvernet før og etter verneperioden, arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og saksbehandlingsregler både under og etter sykefraværsoppfølgningen ved eventuell tvist.

28.04.21:
Din pensjon

Kun for medlemmer.
Du må være innlogget for å se dette webinaret.

Alexandra Plathe og Hilde Nordstoga fra Formuesforvaltning gir deg overblikket du trenger for å møte pensjonstiden godt forberedt.

27.04.21:
Spesialkurs for tillitsvalgte – Midlertidig ansettelse

Kun for tillitsvalgte.
Du må være innlogget for å se dette webinaret.

Ønsker du en oversikt over når midlertidig ansettelser kan avtales? Eller trenger du en oppfriskning? I begge tilfeller er det absolutt verdt å sette av 45 min til dette webinaret med våre advokater Marte Sogge Jensen og Vegard Hildrum.

22.04.21:
Just Add Finance: Finansnæringen – katalysator for bærekraftsmålene

Bli med på lanseringswebinar for vår nye rapport “Finansnæringen som katalysator for bærekraftsmålene” – utarbeidet i samarbeid med PWC.

23.03.21:
Lunch & learn med Finansforbundet x ODA

På vårt tredje Finansforbundet x ODA-webinar setter vi fokus på behovet for å endre «historien» om tech for å rekruttere flere kvinner til bransjen. Hva betyr det for for utvikling og design av produkter og tjenester at vi har for få kvinner i teknologiyrket?
Innleder er Berit Svendsen, leder for Vipps Internasjonal.

22.03.21:
Etter korona. Bemanning – hva skjer?

Kun for medlemmer.
Du må være innlogget for å se dette webinaret.

Ser vi nå tendenser til at bedriftene øker takten i nedbemanningene etter korona? Har nye arbeidsformer og vaner endret næringens vurdering av bemanningssituasjonen? Dette er noen av spørsmålene vi ønsker å få svar på i dette webinaret for tillitsvalgte.


18.03.21:
Egen pensjonskonto – hva betyr det for våre medlemmer?

Kun for medlemmer.
Du må være innlogget for å se dette webinaret.

1. februar ble egen pensjonskonto innført. Webinaret vil presentere løsningen og hva det betyr for våre medlemmer. Vi tar også for oss den nye medlemsfordelen YS-Pensjon. Hvem kan dra nytte av den og hva er tillitsvalgtes rolle opp i det? 

17.03.21:
Verving – hvordan nå målet

Kun for medlemmer.
Du må være innlogget for å se dette webinaret.

For å styrke vår forhandlings- og gjennomslagskraft i markedet, må vi øke organisasjonsgraden vår. Jo flere vi blir, desto mer oppnår vi. I dette webinaret for tillitsvalgte setter vi  søkelyset på hvordan vi skal nå dette ambisiøse målet.

17.03.21:
Skap verdi av data

Sammen med Digital Norway inviterer vi deg til en læringsreise i hvordan du skaper verdi av data. Kurset vil være den første læringsreisen av fire som vi vil tilby gratis til alle medlemmer.
Kurset hjelper deg med å forstå hva data egentlig er og gjør deg i stand til å diskutere hvordan data kan skape verdi i din bedrift.

11.03.21:
Just Add Finance – EUs taksonomi: Begynnelsen på reisen, ikke slutten

I vårt andre webinar om EUs taksonomi graver vi dypere i regelverket.  Vi får igjen besøk av Andreas Lowzow fra Schjødt, som skal forklare hvilke økonomiske aktiviteter som er inkludert i taksonomien og hvorfor.

10.03.21:
Lønn eller utbytte? Ja takk, begge deler

Kun for medlemmer.
Du må være innlogget for å se dette webinaret.

Medeierskap er en vinn-vinn for bedrifter og ansatte. Det viser en fersk rapport som NyAnalyse har laget på vegnet av Finansforbundet. I dette webinaret får vi en gjennomgang av rapporten og diskuterer veien videre.


08.03.21:
Trenger vi egentlig 8. mars?

Livesending av podkasten Finanslunsj.
Finans Norge og Finansforbundet markerer den internasjonale kvinnedagen med å stille spørsmål om hvorfor vi trenger dagen, hvilken rolle menn bør spille og hva status er i finansnæringen.

03.03.21
Just Add Finance: Blå finans og bærekraftsmål nr 14

I det tiende Just Add Finance-webinaret får vi besøk av Jonas Skattum Svegaarden i Katapult Ocean som gir oss en innføring i blå finans og investeringer i selskaper som har en positiv innvirkning på havet vårt.

10.02.21
Just Add Finance: Forsikringsbransjen – aktiv bidragsyter for et bærekraftig samfunn?

I det niende Just Add Finance-webinaret setter vi fokus på forsikringsbransjens rolle i en verden som stadig hyppigere utsettes for krevende utfordringer som følge av klimaendringer. Innleder er Mia Ebeltoft, Climate Risk Advisory.

09.02.21
Egen pensjonskonto: YS Pensjon – ny medlemsfordel

Kun for medlemmer.
Du må være innlogget for å se dette webinaret.

1. februar fikk 1,5 millioner nordmenn egen pensjonskonto. Du som jobber i finans og har innskuddspensjon, hører til denne gruppen. Nå lanserer vi et nytt, gunstig medlemstilbud; YS Pensjon. På webinaret deltar Finansforbundets sjeføkonom Sven Eide og pensjonseksperter fra Nordea Liv

01.02.21
Medeierskap: Bør ansatte eie mer av egen bedrift?

Kun for medlemmer.
Du må være innlogget for å se dette webinaret.

Finansforbundet har tatt initiativ til å hente inn mer kunnskap om virkninger av ansattes medeierskap i bedriften de jobber i. Vi har bedt NyAnalyse om å se nærmere på dette, og de vil presentere en fersk rapport på vårt webinar. 

13.01.21
Just Add Finance: EUs grønne reguleringsbølge

I det åttende Just Add Finance-webinaret får vi besøk av Andreas Lowzow, partner i Schjødt, som geleider oss igjennom den grønne reguleringsbølgen i kjølvannet av EUs målrettede vei mot et lavutslippssamfunn.

12.01.21
Egen pensjonskonto

Kun for tillitsvalgte.
Du må være innlogget for å se dette webinaret.

1. februar lanserer vi et nytt medlemstilbud om forvaltning av medlemmenes pensjonskonto i Nordea Liv. I dette webinaret for tillitsvalgte vil du blant annet møte forbundets sjeføkonom, Sven Eide og en pensjonsekspert fra Nordea Liv. De vil forklare ordningen med egen pensjonskonto og hva som ligger i det nye medlemstilbudet om forvaltning av medlemmenes pensjonskonto. Webinaret arrangeres av Nordea Liv.

02.12.20
Lunch & learn med Finansforbundet x ODA

I vårt andre Finansforbundet x ODA webinar retter vi søkelyset mot Fintech.
Julia Paulsen  Head of Marketing og Digital Sales i Aprila Bank – forteller mer om hvordan Fintech-landskapet i Norge ser ut og hva disrupsjonen betyr for de tradisjonelle bankene og for kundene.

27.11.20
Just Add Finance: Omstilling av norsk næringsliv til sirkulærøkonomi

I det syvende webinaret i serien Just Add Finance år vi besøk av Alexander F. Christiansen fra Circular Norway. Han forteller mer om hvilke muligheter norsk næringsliv har i omstillingen til en sirkulær økonomi.

11.11.20
Er det en fremtid for det organiserte arbeidslivet?

Vi diskuterer hva som skal til for at Finansforbundet, og fagbevegelsen generelt, skal utvikle seg for å styrke posisjonen. Samtale med Sigrun Aasland, Agende, Kristin Clemet, Civita, Carl Melin, Futurion og Vigdis Mathisen,Finansforbundet. Dette er det tredje webinaret i en serie av fire som erstatter de regionale tillitsvalgtkonferansene i høst.

04.11.20
Klimarisiko Nord-Norge

Hvordan vil klimaendringene, klimapolitikken og energiomstillingen påvirke finanssektoren og mange store og små selskaper også i Nord-Norge de neste årene? Webinaret ble arrangert i samarbeid med SpareBank 1 Nord-Norge, Klimapartnere Troms og Norsk klimastiftelse

27.10.20
Blockchain-teknologi

Webinar holdt for Skatteetaten. Jon Ramvi, gründer i Blockchangers, lærer oss mer om DEFI og blokkkjede-teknologi.

26.10.20
Just Add Finance: Naturrisiko – tap av natur som finansiell risiko

I det sjette webinaret i serien Just Add Finance forklarer Else Hendel, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond. risikoen ved å ødelegge natur, hvorfor det er en finansiell risiko for finansinstitusjoner og selskaper og hva som må til for å håndtere og redusere naturrisiko. 

26.10.20
Etter korona – Samtale om arbeidslivet

Arbeidslivet har endret seg for mange under pandemien. Vi diskuter erfaringer og, ikke minst, hva tror vi om fremtidens arbeidsliv. Er det ny- eller gammel normal? Dette er det andre webinaret i en serie av fire som erstatter de regionale tillitsvalgtkonferansene i høst.

21.10.20
Just Add Finance: ESG – en kapitalforvalters perspektiv

I det femte webinaret i serien Just Add Finance forteller Jeanett Bergan, leder ansvarlige investeringer KLP Kapitalforvaltning, mer om hvorfor selskaper som styrer risiko og muligheter etter ESG er mer attraktive for investorer.

20.10.20
Tillit og teknologi

Data er en stadig sterkere drivkraft for innovasjon på tvers av alle bransjer. Hvordan dele data på en sikker og tillitsvekkende måte? Se opptak av den virtuelle høstkonferansen som ble arrangert i samarbeid med NITO.

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5

Spørsmål & svar fra chatten

– Kommunistpartiet er den suverene makten og står sånn sett både bak og over loven, men de legger også større vekt på formeller regler og forutsigbarhet og med det større beskyttelse for selskapers patenter, teknologi osv. Kommunistpartiets posisjon vil holde seg så der må bedrifter og andre stole på at de overholder reglene de selv lager.

– Graden av skepsis er gjerne knyttet til hvordan man ser på Kina generelt, om man er “redd” for alt Kina gjør eller er entydig “begeistret” for Kinas vekst og utvikling. Kinesiske myndigheter krever at selskapene overholder kinesiske lover og kan kreve tilgang til opplysninger, men Kina er også opptatt av personvern og selskapene jobber for å ha størst mulig tillit hos sine kunder.

– Det er viktig spørsmål som mange opptatt av og mange eksempel på gale vurderinger som ofte vist seg vanskelig endre. Systemene skal bli mer transparente og derfor enklere forstå hvordan handling X fører til vurdering Y. Det store nasjonale, systemet er fortsatt under utvikling og foregår fortsatt lokale eksperiment der sterke næringsaktører også jobber for fremme sine forslag. Det er også utfordringer knyttet til videresalg av data som da kan manipuleres og der må det bedre lovvgivning til, som det jobbes med.


13.10.20:
Just Add Finance: Fysisk klimarisiko – Kva betyr klimaendringane for Norge?

I det fjerde webinaret i serien Just Add Finance tar vi et dypdykk i fysisk klimarisiko når vi får besøk av seniorforsker Asbjørn Torvanger fra CICERO. Han deler sin utstrakte kunnskap om globale scenarioer for klimaendring og situasjonen i Norge – nå og fremover.


07.10.20
Økonomi under og etter korona

Del 1
Hva vil skje med økonomien og hva har vi lært av pandemien så langt og hva tror vi skjer videre? 
Harald Magnus Andreassen, Sparebank 1 Markets, og Line Vold, FHI – leder utbruddsgruppe, gjør oss litt klokere. Dette er det første webinaret i en serie av fire som erstatter de regionale tillitsvalgtkonferansene i høst.
Del 2

29.09.20
Just Add Finance: Grønn vekst og bærekraftige forretningmodeller, del 2

I det tredje webinaret i serien Just Add Finance får vi igjen besøk av Per Espen Stoknes. Han psykolog med en Ph.d. i økonomi, TED Global-taler, politiker og direktør for Senteret for Bærekraft og Energi på BI, og kjent for å bygge bro mellom miljøbevegelsen, næringslivet og folk flest.

21.09.20
Just Add Finance: Grønn vekst og bærekraftige forretningmodeller, del 1 

I det andre webinaret i serien Just Add Finance får vi besøk av Per Espen Stoknes. Han psykolog med en Ph.d. i økonomi, TED Global-taler, politiker og direktør for Senteret for Bærekraft og Energi på BI, og kjent for å bygge bro mellom miljøbevegelsen, næringslivet og folk flest.

16.09.20
AI – nøytrale konklusjoner eller innebygd diskriminering?

I vårt første felles lunsj-webinar med ODA er tema er kunstig intelligens.
For å lykkes med utvikling og bruk av kunstig intelligens må vi satse på økt mangfold og få flere kvinner inn i bransjen. På dette webinaret lærer du mer om hvorfor det er viktig.

15.09.20
Just Add Finance: Klima som finansiell risiko

I det første webinaret i serien Just Add Finance forklarer Lars-Henrik Paarup Michaelsen (Norsk Klimastiftelse) hvorfor det er viktig å identifisere og håndtere klimarisiko for finansinstitusjoner, næringslivet og samfunn.

Var dette nyttig?